ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นที่ปรึกษากฎหมายประจำคลินิคยุติธรรมจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เเละกำหนดวันเวลา เเละสถานที่เกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ

18 ส.ค. 2565 15:01 น.

เอกสารแนบ