สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นที่ปรึกษากฎหมายประจำคลินิกยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 8 - 17 สิงหาคม 2565

2 ส.ค. 2565 15:46 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ