ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเหมาบริการบุคลากรเอกชน ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารแนบ

9 ก.ค. 2561 09:52 น.

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเหมาบริการบุคลากรเอกชน ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ