ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี และนักวิชาการยุติธรรม

25 ก.พ. 2565 14:47 น.

เอกสารแนบ