วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชนตำบลเม็งราย และศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลพญาเม็งราย ได้ให้คำปรึกษาแก่ราษฎร กรณี ฉ้อโกง

21 ก.พ. 2565 14:03 น.