วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการระดับจังหวัดออกตรวจร้านอาหารตามคำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 4/2565 ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเชียงราย

18 ก.พ. 2565 00:00 น.