วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากบรรยายให้ความรู้ในโครงการอบรมความรู้กฎหมายเบื้องต้นที่ประชาชนควรรู้ ให้แก่ผู้ถูกคุมประพฤติและประชาชนทั่วไป

17 ก.พ. 2565 00:00 น.