วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมโครงการออกหน่วยบริการอำเภอแม่ลาวยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

15 ก.พ. 2565 00:00 น.