วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย ได้จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ ครั้งที่ 5/2565

15 ก.พ. 2565 00:00 น.