วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติด ในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

11 ก.พ. 2565 00:00 น.