วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย ได้จัดโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565

10 ก.พ. 2565 00:00 น.