วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงรายได้จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 4/2565 ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ โดยใช้โปรแกรม Cisco Webex Meetings

8 ก.พ. 2565 00:00 น.