สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ขยายการให้บริการด้านการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์สำหรับภาคเอกชนและประชาชาชนเพิ่มเติม สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.cifs.moj.go.th/ สอบถามข้อมูล โทร. 062-323-9000

21 มิ.ย. 2561 10:34 น.