วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลพญาเม็งราย และศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลพญาเม็งราย ให้คำปรึกษาแก่ประชาชนในพื้นที่ จำนวน 1 ราย

3 ก.พ. 2565 14:34 น.