วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลเวียงเชียงของได้ให้คำปรึกษาข้อกฎหมายเเก่ประชาชน จำนวน 2 ราย

2 ก.พ. 2565 10:48 น.