วันที่ 1 ก.พ. 2565 เลขานุการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลทรายขาว ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและสัมภาษณ์ผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัว

2 ก.พ. 2565 10:44 น.