วันที่ 12 มกราคม 2565 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย จัดประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด 11 ครั้งที่ 1/2565

13 ม.ค. 2565 09:37 น.