วันที่ 6 มกราคม 2564 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อความรู้ในโครงการเสริมความรู้กฎหมายด้านปกป้องคุ้มครองเด็กสำหรับเด็กเยาวชนในสถานศึกษา

6 ม.ค. 2565 13:51 น.