วันที่ 16 ธันวาคม 2564 ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลพญาเม็งราย รับรายตัวผู้ต้องขังที่ได้รับการพักโทษและผู้ถูกคุมประพฤติ ประจำเดือนธันวาคม 2564

16 ธ.ค. 2564 14:02 น.