วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ได้รับการร้องเรียนร้องทุกข์ จำนวน 1 ราย

16 ธ.ค. 2564 14:00 น.