วันจันทร์ ที่ 13 ธันวาคม 2564 ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลเม็งราย ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรณี ผิดสัญญาเช่าซื้อรถจักยานยต์ และค้ำประกันสัญญา

15 ธ.ค. 2564 14:59 น.