ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 1 อัตรา

9 ธ.ค. 2564 15:58 น.