วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแม่สาย ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและสัมภาษณ์ข้อมูลผู้พ้นโทษในเขตพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือ สงเคราะห์และบำบัดแก้ไขฟื้นฟู

16 พ.ย. 2564 11:08 น.

 

 

   เมื่อวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแม่สาย โดยนายสมเดช ยอดเชียงคำ ประธานศูนย์ฯ พร้อมด้วยนางสาวพรฟ้า ศรีศรกำพล กรรมการศูนย์ฯ ร่วมกับเทศบาลตำบลแม่สาย โดยงานนิติการ  สำนักปลัดเทศบาลงานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม และผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและสัมภาษณ์ข้อมูลผู้พ้นโทษที่ได้รับการปล่อยตัวในเขตพื้นที่ จำนวน 3 ราย เพื่อให้ความช่วยเหลือ สงเคราะห์และบำบัดแก้ไขฟื้นฟู   ผู้กระทำผิดและผู้พ้นโทษให้กลับตนเป็นพลเมืองดีและไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก