ตายแบบไหน? ต้องชันสูตรพลิกศพ

16 พ.ย. 2564 10:04 น.

 

กฎหมายน่ารู้ : ตายแบบไหน? ต้องชันสูตรพลิกศพ

การชันสูตรพลิกศพจะกระทำต่อเมื่อสงสัยว่าผู้ตาย "ตายผิดธรรมชาติ" หรือสงสัยว่าผู้ตาย "ตายระหว่างถูกเจ้าพนักงานควบคุม"

 

  • การตรวจสอบด้วยการพลิกศพ คือ การชันสูตรพลิกศพโดยไม่ผ่า "พลิกดูศพทั้งหน้า หลัง" เช่น ดูเพศ อายุ เชื้อชาติ สิ่งของติดตัว ฯลฯ เพื่อพิจารณาว่าผู้ตายเป็นใคร สภาพหลังการตายเปลี่ยนแปลงอย่างไร ประมาณเวลาตาย ดูบาดแผล เพื่อหาสาเหตุการตาย
  • การตรวจสอบด้วยการผ่าศพ จะกระทำต่อเมื่อยังหาสาเกตุการตายไม่ได้ ไม่ชัดเจน หรือมีเหตุจำเป็นเพื่อหาสาเหตุการตาย โดยการผ่าศพควรตรวจดูด้วยตาเปล่า หรือการตัดเอาก้อนเนื้อไปตรวจดูด้วยกล้องจุลทรรศน์

#กฎหมายน่ารู้ #กระทรวงยุติธรรม

#สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย โทร 053-150190