ถ้าไม่มีพินัยกรรม ตายแล้วมรดกเป็นของใคร?

16 พ.ย. 2564 10:02 น.

 

กฎหมายน่ารู้ : ถ้าไม่มีพินัยกรรม ตายแล้วมรดกเป็นของใคร?
 
กองมรดก (เฉพาะคู่สมรสและทายาทที่จดทะเบียน) ประกอบด้วย
- ทรัพย์สิน เช่น เงิน รถยนต์ บ้าน
- ความรับผิด เช่น หนี้ ค่าเสียหาย
- สิทธิหน้าที่ เช่น สิทธิครอบครองที่ดิน เช่าทรัพย์
 
ผู้มีสิทธิได้รับมรดกตามกฎหมาย ได้แก่ ผู้สืบสันดาน พ่อ/แม่ พี่น้องแท้ๆ พี่น้องคนละพ่อแม่ ผู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา โดยสัดส่วนการแบ่งมรดกเป็นไปตามตารางดังภาพ