หากคอยนานๆ หมดอายุความ รู้ไหมเอ่ย?

11 พ.ย. 2564 09:32 น.

 
การดำเนินคดีอาญาต้องฟ้องภายในกำหนดอายุความ
 
1 ปี : ความผิดโทษจำคุก 1 เดือนลงมา หรือโทษอย่างอื่น เช่น ดูหมิ่น ทะเลาะวิวาท คุกคามทางเพศ
5 ปี : ความผิดที่มีโทษจำคุก 1 เดือน ถึง 1 ปี เช่น ดูหมิ่นเจ้าพนักงาน บุกรุก
10 ปี : ความผิดที่มีโทษจำคุก 1-7 ปี เช่น ความผิดฐานฉ้อโกง ความผิดฐานลักทรัพย์
15 ปี : ความผิดที่มีโทษจำคุก 7 ปี แต่ไม่ถึง 20 ปี เช่น ปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย
20 ปี : ความผิดที่มีโทษประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิต หรือ จำคุก 20 ปี เช่น ฆ่าคนตายโดยเจตนา ก่อการร้าย กระทำชำเราโดยใช้อาวุธ
 
การนับอายุความ เพื่อฟ้องคดีอาญา
1.วันเริ่มนับอายุความ นับตั้งแต่วันที่มีความผิดเกิดขึ้น จนครบกำหนดอายุความ
2.ถ้าผู้ทำความผิด "หลบหนี" หรือ "วิกลจริต" ระหว่างที่ศาลดำเนินคดีอยู่ศาลจะสั่งงดการพิจารณาคดีไว้ ถ้าเกินกำหนดอายุความให้หยุดนับ และเริ่มนับอายุความใหม่ ตั้งแต่วันที่หลบหนี หรือวันที่ศาลสั่งงดพิจารณาคดี
 
ถ้าไม่ยื่นฟ้องคดีอาญาต่อศาล และไม่นำตัวผู้กระทำผิดมาศาล เพื่อพิจารณาคดีภายในกำหนดอายุความ จะดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดไม่ได้