ไกล่เกลี่ยไม่เสียเวลา ค่อยพูดค่อยจาไม่ต้องเสียตังค์

2 พ.ย. 2564 14:46 น.

 

รู้หรือไม่ คดีแพ่งและคดีอาญาที่สามารถเข้ากระบวนการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทได้ ประกอบด้วย
        - คดีที่ดินที่มิใช่กรรมสิทธิ์
        - ความผิดอันยอมความได้
        - ความผิดลหุโทษ
        - คดีทายาทกับทรัพย์มรดก
        - คดีอาญาในชั้นสอบสวนที่มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี
        - คดีอื่นๆ ที่กำหนดตาม พ.ร.ก


การไกล่เกลี่ยมีข้อดีคือ สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย มีความเป็นธรรม ได้รับความพึงพอใจ และเป็นการรักษาความสัมพันธ์อันดีของคู่กรณีทั้งสองฝ่าย

 

สามารถติดต่อขอไกล่เกลี่ยได้ที่

        - หน่วยงานของรัฐที่แจ้งกระทรวงยุติธรรมแล้ว

        - สถานีตำรวจ

        - ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน

        - สำนักงานศาลยุติธรรม

หรือติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัด

 

#กฎหมายน่ารู้ #กระทรวงยุติธรรม #สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย