สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นที่ปรึกษากฎหมายประจำคลินิกยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 3 - 9 สิงหาคม 2564

2 ส.ค. 2564 15:29 น.