: #โทรศัพท์ก่อกวนหมายเลขฉุกเฉินมีความผิด

25 พ.ค. 2564 10:26 น.

 

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย กระทรวงยุติธรรม

เสนอกฎหมายน่ารู้ ตอน : #โทรศัพท์ก่อกวนหมายเลขฉุกเฉินมีความผิด

บุคคลใดโทรศัพท์ก่อกวนหมายเลขฉุกเฉินซึ่งหมายถึงหมายเลขที่ กสทช. จัดไว้เพื่อใช้เป็นหมายเลขโทรศัพท์สำหรับรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน เช่น เหตุด่วนเหตุร้ายเพื่อขอรับความช่วยเหลือเป็นการด่วน โดยไม่มีเหตุฉุกเฉินหรือมีพฤติกรรมอันเป็นการก่อกวนการปฏิบัติงานของผู้รับแจ้ง บุคคลนั้นย่อมมีความผิด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข้อมูลจาก พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 มาตรา 34/5