วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา ศูนย์ยุติธรรมขุมชนเทศบาลตำบลพญาเม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ทางสื่อเสียงตามสายให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ(คปภ.)แก่ประชาชนในพื้นที่เทศบาลพญาเม็งราย

3 พ.ย. 2563 00:00 น.