วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลสันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่และข้อเท็จจริง กรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากการเลี้ยงสุนัข

5 พ.ย. 2563 15:41 น.