วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลสันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย ร่วมกับศูนย์ยุติธรรมตำบลสันทราย และศุนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทฯ ได้จัดประชุมหารือการแก้ไขปัญหาเหตุร้องเรียนบ้านเช่า เปิดเครื่องเสียงรถยนต์ส่งเสียงดัง

5 พ.ย. 2563 15:32 น.