วันที่ 28 ตุลาคม 2563 ศูนย์ยุติธรรมขุมชนเทศบาลต.พญาเม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย ประชาสัมพันธ์ทางสื่อเสียงตามสายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สิทธิตามโครงการคนละครึ่งของรัฐบาลให้ประชาชน

29 ต.ค. 2563 16:25 น.

 

 

ประชาสัมพันธ์ทางสื่อเสียงตามสายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สิทธิตามโครงการคนละครึ่งของรัฐบาลให้ประชาชน