วันที่ 22 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย ลงตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาให้ความช่วยเหลือ กรณี การร้องเรียนปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นและเสียงดังรบกวนจากการประกอบกิจการอู่ซ่อมรถยนต์

22 ต.ค. 2563 00:00 น.