วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ศูนย์ยุติธรรมขุมชนเทศบาลตำบลพญาเม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย ได้ทำหน้าที่เป็นผู้ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ทางสื่อเสียงตามสายของเทศบาลตำบลพญาเม็งราย ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต์ให้ประขาชนแก่ประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลพญาเม็งราย

21 ต.ค. 2563 00:00 น.