เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลเจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย จ.เชียงราย ได้ออกเยี่ยมบ้านผู้พ้นโทษเพื่อให้กลับคืนสู่สังคมและดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข

21 ต.ค. 2563 00:00 น.