วันที่ 5 ตุลาคม 2563 ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลเวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ดำเนินแจ้งสิทธิผู้เสียหายในคดีอาญาในพื้นที่ตำบลเวียงพาคำ

5 ต.ค. 2563 15:51 น.