วันที่ 16 กันยายน 2563 ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลเทศบาลตำบลสันทราย อำเภอเมือง จ.เชียงราย จัดโครงการอบรม “กฎหมายเบื้องต้นสำหรับประชาชน”

16 ก.ย. 2563 00:00 น.