วารสารกระบวนการยุติธรรม : มุมมองของสังคมเกี่ยวกับปัญหาขอทานยังคงมองว่า “การขอทานเป็นเรื่องปกติ การให้เป็นเรื่องของความดีงาม”

28 พ.ค. 2563 14:06 น.