แจ้งเกิดสำคัญภายใน15วันต้องทำอย่างไร

25 พ.ค. 2563 11:20 น.

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

 

แจ้งเกิดสำคัญภายใน15วันต้องทำอย่างไร


เรื่องใกล้ตัว พ่อ-แม่ มือใหม่ เมื่อมีเด็กเกิด...(พระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534)

ต้องแจ้งต่อนายทะเบียนท้องที่ที่เด็กเกิดภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เกิด

การแจ้งเกิดนั้น มีความแตกต่างเรื่องการเตรียมเอกสาร หลักฐานต่างๆ ตามสถานที่เด็กเกิด ไปแจ้งต่อเจ้าหน้าที่

ได้แก่ #เกิดนอกหรือในสถานพยาบาล และ #เกิดที่ต่างประเทศ