เกษตรพันธสัญญา 11 ข้อที่เกษตรกรควรรู้

28 เม.ย. 2563 13:53 น.

 

 

  

เกษตรพันธสัญญา : อ่านสัญญาก่อนรวย เดี๋ยวจะซวยทีหลัง กับการทำเกษตรพันธสัญญ

 

ทำไมหลายคนจึงกลัวคำว่า เกษตรพันธสัญญา คงเพราะที่ผ่านมาเกษตรกรตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบจากผู้ประกอบการมาโดยตลอด โดยเฉพาะการทำข้อตกลง การทำสัญญา ที่เสี่ยง มีโอกาสตกเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบ โดยเพราะเรื่องของสัญญาที่ไม่ได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือคำถามที่ว่าทำไมการทำเกษตร จึงไม่รวยชะที และความไม่ชำนาญการในการขาย การหาตลาด เพราะหลังจากที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว พวกเขาต้องทำขั้นตอนการจัดจำหน่ายผลผลิตและขั้นตอนอื่นๆด้วยตัวเอง เกษตรกรบางท่านจึงตัดสินใจทำเกษตรพันธสัญญาซึ่งเป็นการลดขั้นตอนเหล่านั้น มันมาพร้อมความสะดวกและมีผลประโยชน์หลายๆอย่างที่จูงใจเกษตรกร ทำให้เกษตรกรบางรายอาจตกเป็นเหยื่อจากสัญญาที่ไม่เป็นธรรมของผู้ประกอบการ เพราะฉะนั้น สัญญา จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ช่วยสร้างความไว้วางใจระหว่างผู้ประกอบการกับเกษตรกร