เอกสารที่ผู้เสียหายหรือทายาทต้องนำมายื่นในการขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญามีดังต่อไปนี้

23 ม.ค. 2563 14:25 น.

เมื่อได้รับความเสียหายถึงแก่ชีวิตหรือร่างกายหรือจิตใจเนื่องจากการกระทำความผิดอาญาของบุคคลอื่น

โดยตนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนั้นหลังจากที่ได้แจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจ

ในเขตท้องที่ที่เกิดเหตุแล้ว ทายาทหรือผู้เสียหายสามารถมายื่นขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญาได้ที่

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงราย (หลังใหม่)


เอกสารที่ผู้เสียหายหรือทายาทต้องนำมายื่นในการขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญามีดังต่อไปนี้


*** เอกสารการมอบอำนาจในการยื่นคำขอรับค่าตอบแทนตนเอง สามารถดาวน์ได้ตามลิงค์

1.สชง.7 กรณีเสียชีวิตและมีทายาทหลายคน

http://www.rlpd.go.th/.../FORM.../05-00-01-OCIPA-7_Proxy.pdf

 

2.สชง.7/1 กรณีผู้เสียหายไม่สามารถมายื่นคำขอได้ด้วยตนเอง

http://www.rlpd.go.th/rlpdnew/../images/rlpd_5/2560/FORM_1FormACT/05-00-02-OCIPA-7_1_Proxy.pdf?fbclid=IwAR00MlY8eGsuklXTnEUndYnCsaKQFtN46yhU4_Y8DrdQFGTHOk8YnrECtWo