วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการบริหารจัดการแผนงานด้วยระบบเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 5

12 ธ.ค. 2562 00:00 น.