วันที่ 6 ธันวาคม 2562เจ้าหน้าที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลป่าตึง ได้นัดไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกรณีข้อร้องเรียนการได้รับความเดือดร้อนจากบ้านข้างเคียงมีการต่อเติมรั้วปิดบังทิศทางลม

6 ธ.ค. 2562 00:00 น.