วันที่ 12 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชุนตำบลดงมหาวัน อำเภอเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่สำรวจครัวเรือนด้านเศรษฐกิจและสังคม

12 ธ.ค. 2562 00:00 น.