วันที่ 11 ธ.ค. 2562 ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลพญาเม็งราย อ. พญาเม็งราย จ.เชียงราย ร่วมกันจับกุมและเปรียบเทียบปรับผู้ประกอบการขนส่งน้ำยางพาราก้อนถ้วยสด

11 ธ.ค. 2562 00:00 น.