วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ศูนย์ยุติธรรมชุมชุนเทศบาลตำบลสันทราย  อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย รับรายงานตัวและบำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้ถูกคุมประพฤติ

12 ธ.ค. 2562 00:00 น.