วันที่ 10 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชุนตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังเชียงราย ลงพื้นที่สำรวจครัวเรือนด้านเศรษฐกิจและสังคม

10 ธ.ค. 2562 00:00 น.