วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 รองประธานศูนย์ติธรรมชุมชนตำบลโรงช้าง อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในการทบทวนและวางแผนดำเนินโครงการ STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต

27 พ.ย. 2562 10:41 น.