ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลพญาเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ได้รับรายงานตัวผู้ถูกคุมประพฤติ โดยได้จัดให้ทำงานบริการสังคม

15 พ.ย. 2562 13:59 น.